lv-LVen-GB
lv-LVen-GB

 

Latvijas Universitātes

Klīniskās un profilaktiskās medicīnas

institūta biobanka

 

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtā notiek aktīvs pētniecības darbs vēža agrīnā diagnostikā un efektīvā profilaksē. Tas ir viens no vadošajiem pētniecības virzieniem medicīnā visā pasaulē. 2016. gada 31. oktobrī Latvijas Universitātes Senāts pieņēma lēmumu par LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta izveidošanu. Institūts izveidots, pamatojoties uz vairāku gadu veiksmīgām iestrādēm pētniecībā, ar mērķi veiksmīgāk apvienot un izmantot resursus, kļūt par nozīmīgu sadarbības partneri gan Latvijas, gan starptautiskajām vadošajām pētniecības organizācijām.

Kā viena no nozīmīgākajām institūta struktūrvienībām, ar mērķi iegūt materiālu pētniecībai ir izveidota Biobanka. Tās pamata uzdevums ir nodrošināt audu (asinis, operāciju materiāls u.c.) un tos raksturojošo datu vākšanu un uzglabāšanu.

Biobankā norit regulārs darbs pie audu paraugu kolekcijas veidošanas, paplašinot iekļaujamo nozoloģiju skaitu. Biobankas pamata klīniskā bāze ir Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, aktīvi sadarbojoties ar Onkoķirurģijas, Toksikoloģijas un sepses, Uroloģijas un citām klīnikām.

Nepārtraukti tiek uzlabota Biobankas materiāli tehniskā bāze.

Copyright 2017 - 2024 by LU KPMI